Genç APM Analizler

28Mys
Türk Dış Politikasında Enerji Diplomasisi

Petrolün, birçok kaynakta 1859 tarihinde Amerika’da çıkarıldığı yazmaktadır. Ancak. 1820’de Ruslar tarafından Bakü’de ilk petrol rafineri kurulmuştur. Petrol ile başlayan ikili rekabet uzun yıllar boyu dünyayı bloke edecek iki kutuplu bir sistem yaratacaktır.

25Agu
Körfez Ülkelerinde Gıda Güvenliği: “Bolluk İçinde Darlık”

2008 Küresel Ekonomik Krizi dünya finansını altüst etti. Krizden en çok ABD etkilenirken Avrupa ve dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ekonomi darbe aldı. Ancak kriz Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerini[i] dünyanın geri kalanı kadar sert vurmadı.