Misyonumuz

Ankara Politikalar Merkezi (APM), 30 Ocak 2012 tarihinde kurulmuş olup; siyasi partilerden ve çıkar gruplarından bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Veri odaklı analitik çalışmalarıyla stratejik açılımları ve toplumsal değişimleri inceler, farklı karar seçenekleri oluşturur, çözüm üretmenine destek olur. Sivil toplum düzeyindeki tartışmalara katkıda bulunur ve politika oluşturulmasına katılımcılığın gelişmesinde destek olmayı hedefler. Özel ve kamu kuruluşlarına, medya kuruluşlarına, kamuoyuna çeşitli şekillerde sunmayı amaçlar.

APM’nin temel amacı iç ve dış politika konularındaki uluslararası iletişimi güçlendirmek, fıkır ve çözüm üretiminde katılımcılığın gelişmesine destek olmaktır. Küresel arenada coğrafyamızdaki ülke ve halkarın düşünce ve önceliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmektir. APM bu amaçla uluslararası kamuoyunda, yazılı ve elektronik basında, düşünce kuruluşlarında, kanaat önderleri ve karar vericiler arasında yürütülen tartışma ve çalışmalara katkıda bulunur.

APM, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu coğrafyadaki güçlü ve zayıf yanları, karşı karşıya bulunduğu fırsat ve riskleri değerlendirerek, yeni fikirler, yeni bakış açıları geliştirir ve karar alıcılara farklı strateji seçenekleri sunar. Ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum aktörleri arasında işbirlikleri oluşturarak Ortadoğu ve Kafkasya coğrafyalarında barış ve demokrasi arayışlarına destek olmayı hedefler. APM, amaç ve ilkelerini paylaşan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, var olan işbirliklerine destek olur ve gerektiğinde eşgüdümü sağlar..

Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkilerinde kültürel, toplumsal, siyasal iletişim stratejileri geliştirmesine, stratejik iletişim faaliyetlerini icra etmesine destek olur. Bu çerçevede APM bünyesinde, bölgesel ve küresel anlamda Türkiye’yi ilgilendiren konular üzerine tartışmalar, bilgilendirme toplantıları, beyin fırtınaları, seminerler, paneller ve konferanslar düzenlenir. Bu kapsamda sağlanan karşılıklı bilgi akışı ile APM, Türkiye’nin dünya ile iletişim kanallarının açılmasını ve yararlı gördüğü mesajların iletilmesini sağlar, stratejik iletişimin geliştirilmesine yardımcı olur.

APM, bilgi ve analiz üretimine yardımcı olur. APM, toplumun ihtiyacı olan bilgiyi üretir, varolan bilgi yığınları içinde ihtiyaç duyulan bilgiyi seçer ve analiz eder. APM toplumun yararına olacak bilgi ve analiz ürünlerini yazılı ve elektronik medya kanalı ile paylaşır.

APM uzmanlarının ilgi alanları çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede APM kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve iş dünyasına düzenli sözlü bilgilendirme, düzenli yazılı raporlar, yayınlar. Seminer ve konferanslar şeklinde danışmanlık hizmetleri verir. APM, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve profesyonel konferanslar, seminerler, çalıştaylar düzenler. APM, eğitim hizmetlerine yardımcı olur. APM kurum ve kuruluşlara siyaset, uluslararası siyaset, ekonomi, hukuk, toplumsal bilimler ve güvenlik alanlarında eğitim verir. Proje planlama, uygulama ve denetimi alanlarında destek olur.

Ankara Politikalar Merkezi ©