ANALİZLER

Türk Dış Politikasında Enerji Diplomasisi

Harun Aydın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, U.İ.B. 19. yy başlarında keşfedilen petrol 20. ve 21. yy için artık çok daha farklı anlamlar ifade etmiştir. Petrolün, birçok kaynakta 1859 tarihinde Amerika’da çıkarıldığı yazmaktadır. Ancak. 1820’de Ruslar

Yeni makalelerden haberder olmak için listemize kaydolabilirsiniz.