İSTANBUL

barbaros_binicioglu

Barbaros BİNİCİOĞLU

İstanbul Temsilcisi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu ve aüyni üniversitede uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans eğitimini yaptı. Bir süre Ortadoğu ülkelerinde çalıştı. Yalova’da Belediye Meclis üyeliği ve bir dönem Yalova Belediye Başkanlığı yaptı. Türkiye ve yurt dışında çok tanınan Kurtlar Vadisi dizisinde dört sezon “Eşref Bey” karakterini canlandırdı. Suan, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan önemli bir grupta Ortadoğu ülkeleri Koordinatörlüğü yapmaktadır. ülkemizin önde gelen bir telekomünikasyon şirketinde danışmanlık görevine devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Türkiye Başkanlar Birliği’nde Yönetim Kurulu üyesidir.

tacettin_tatliagiz1

Tacettin TATLIAĞIZ

İdari Koordinatör

Reklam Ajanslarında Art Direktör ve Kreatif Direktör olarak çalıştı. Kısa süre sonra kendi reklam ajansını kurdu. Hızla gelişen reklam ajansı ve baskı sistemleri, kendisine hem müteşebbis, hem de uygulama yapan biri olarak 28 yıl boyunca geniş bir deneyim kattı. 2002 yılı öğretim üyeliği yapmaya başladı. Grafik/Tasarım ve Packaging dersleri verdi. Mesleki yaşamı boyunca kendi konusuyla ilgili, yurtiçi ve yurtdışı eğitimler aldı.

Mimar Sinan üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunu olup, aynı üniversitede Fotoğraf ve Pedagoji konularında lisans yapmıştır.

Uzmanlık Alanları: Marka, Kimlik Oluşturma ve Yönetimi, Packaging Oluşumu ve Yönetimi, İnovasyon, Psikografik, Packaging’de Algı Yönetimi

ilyas_kemaloglu1

İlyas KEMALOĞLU

Danışman, Avrasya Uzmanı

1978’de SSCB’de doğdu. 2008’de tarih alanındaki doktorasını tamamladı, 2012’de doçent oldu. 2004-2008 yılları arasında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (AŞAM)’nde Rusya-Ukrayna Masası’nda uzman, 2009-2013’te Türk Tarih Kurumu’nda araştırmacı olarak görev yaptı. 2013 yılından itibaren MSGSU üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. APM Avrasya Danışmanı ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyesidir.

nesrin_sariahmetoglu1

Nesrin SARIAHMETOĞLU

Danışman, Türk Dünyası Tarihi Uzmanı

Prof. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu, Marmara üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı’nda “Azeri-Ermeni İlişkileri ve Dağlık Karabağ Olayları” adli teziyle 1989 yılında yüksek lisans, Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında “Azeri-Ermeni İlişkileri 1905-1920” adli çalışmayla 1996’da doktorasını yaptı.
çalışma alanı Güney Kafkasya Cumhuriyetleri’nin sosyal ve siyasi tarihi olan Nesrin Sarıahmetoğlu Karagür, 2001-2006 tarihleri arasında M.ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Genel Türk Tarihi Bilim Dalı Başkanlığı, 2001-2004 tarihleri arasında ise M.ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığı , 2006-2012’de M.ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kafkas Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdüren Nesrin Sarıahmetoğlu halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi nde lisans, lisansüstü dersleri vermekte ve lisansüstü tezleri yürütmektedir.

Mücadeleye Adanan Hayat: Neriman Nerımanov, Yeditepe Yayınevi 2012, Karabağ, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık 2011, Petrolün Sihirli Dünyası: Bakü, İstanbul, IQ Yayınları 2007, Azeri-Ermeni İlişkileri 1905-1920, Ankara, TTK Yayınları 2006 adli yayınlanmış iki adet kitabı olan Nesrin Sarıahmetoğlu, Kafkasya’nın

gulgonul_bozoglu_bati1

Gülgönül BOZOĞLU BATI

Proje Koordinatörü

1980 yılında Yalova’da doğdu ve ilk, orta ve lise öğrenimini Yalova’da tamamladı. 2002 yılında İstanbul üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yöneylem Araştırması Bilim Dalında “Proje Yönetimi ve PERT; CPM Proje Yönetim Tekniklerinin AB Hibe Projesine Uygulanması” isimli tezi ile 2005 yılında tamamladı.
2003 yılında BM Kalkınma Programı işbirliği ile yürütülen Yalova Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliğinde Gençlik Programlarından sorumlu Proje Yöneticisi olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurucu üyesi oldu ve Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Görevini üç dönem sürdürdü. Gençlik adına yerel, ulusal ve uluslararası pek çok projede yer aldı. Ulusal Gençlik Parlamentosu’nda danışma kurulu üyesi olarak halen çalışmalarını sürdürmektedir.
2003–2009 yılları arasında Dünya Sağlık örgütü (DSo) Sağlıklı Şehirler Ağı Projesi’nin Koordinatörlüğünü yürüttü. Yalova Belediyesi Kardeş Şehir İlişkilerinin 2004–2009 yılları arasında sorumlusu olarak görev aldı. Yerel Gündem 21 Programının Genel Sekreterliğinde 2006–2009 yılları arasında Genel Sekreter olarak çalıştı. Aynı süre içerisinde Yalova Kent Konseyi’nin yürütme kuruluna seçildi ve Kent Konseyi’nin Genel Sekreterliği görevini sürdürdü. 2007–2009 yılları arasında Yalova Belediyesi AB ve Bilgi Toplumu Ofisi’nin Koordinatörlüğü’nü es zamanlı olarak yürüttü. Görevi sırasında Yalova Belediyesi, Brüksel’de irtibat ofisi açan Türkiye’nin ilk Belediyesi oldu.
2005–2009 yılları arasında Uludağ üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu’nda Ticari Matematik, İstatistik ve Pazarlama derslerini sözleşmeli öğretim elemanı olarak verdi. Yerel gazetelerde ve elektronik dergilerde Avrupa Birliği, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri, Kadın Hakları, Yönetişim konularında yazıları yayımlandı.

Gülgönül Bozoğlu Batı, Temmuz 2009 tarihinde Yalova üniversitesi Dış İlişkiler Ofisini kurdu. Merkezin halen koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 2011 yılından bu yana Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalında doktora çalışmasını sürdürmekte, üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

arda_mehmet_tezcanlar1

Arda Mehmet TEZCANLAR

Araştırmacı

Arda Mehmet Tezcanlar, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2015’te Ortadoğu Teknik üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. İstanbul Teknik üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset çalışmaları’nda yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Devlet Kuramları, Jeopolitik ve Toplum Kuramları alanları ile Harp ve Strateji alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

herhangibiri

Ayşegül İNGINAR

Danışman, Güneydoğu Avrupa Uzmanı

1981’de Edirne’de doğdu. 2002’de İstanbul üniversitesi Avrupa Birliği, 2005 yılında çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Uluslararası İlişkiler, 2006 yılında Anadolu üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 2010 yılında Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında Uluslararası Af örgütü, 2004 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2005 yılında T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde staj yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Ayşegül İngınar Kemaloğlu, 2005-2008 yılları arasında Procter&Gamble ve DHL Exel Supply Chain gibi uluslararası şirketlerde çalıştı. Bulgaristan’dan Türk Göçü 1985-1989 adli kitabı, 2012’de TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandı. H&acırç;len İstanbul Medeniyet üniversitesi’nde doktora öğrenimine devam etmektedir.