ANKARA

oguzcelikol1

Oğuz ÇELİKKOL

Başkan

1950 yılında doğdu.  İlk  öğretimine Ağrı’da başladı, İstanbul’da tamamladı. İstanbul Vefa Lisesini bitirdikten sonra, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. ABD’ nde Güney Kaliforniya  Üniversitesinde (USC) master yaptı. İstanbul İktisat Fakültesinden doktora aldı.
37 yıl  Dışişleri Bakanlığında çalıştı. Türkiye’nin New York Birleşmiş Milletler Temsilciliğinde ,  Beyrut ve Washington Büyükelçiliklerinde görev yaptı. 1995-1997 yıllarında Los Angeles Başkonsolosu oldu.
Ankara’da 1997-2000 yılları arasında Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı,  2004-2006 yıllarında Ortadoğu Genel Müdürlüğü ve 2006-2008 yıllarında Irak Özel Temsilciliği görevlerinde bulundu.
2000-2009 yıllarında Şam’da, 2008-2009 yıllarında Atina’da, 2009-2010 yıllarında Tel Aviv’de ve 2010-2013 yıllarında Bangkok’da Türkiye’yi Büyükelçi olarak temsil etti.
Halen İstanbul Kültür Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

armagan_kuloglu1

Armağan KULOĞLU

Güvenlik Araştırmaları Koordinatörü

1965 yılında Kara Harp Okulu’ndan, daha sonra Topçu ve Füze Okulu, Kara Havacılık Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur. Kıbrıs Barış Harekâtına iştirak etmiş ve Liyakat Madalyası ile taltif edilmiştir. Washington Askeri Ataşeliği yapmıştır.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nda karargâh görevlerinde ve komutanlıklarda bulunmuş, harekât konularında çalışmalar yapmıştır.

1991 yılında Tuğgeneralliğe, 1995 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. MSB Müsteşar Yardımcılığı, NATO ve BAB nezdinde Türkiye Milli Silah Direktörlüğü ve Kara Havacılık Okulu ve Eğirim Merkezi Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1999 yılında emekli olmuştur.

1999 yılından itibaren 6 yıl Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)’da, 8 yıl Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)’da akademik çalışmalar yapmıştır. Ayrıca eş zamanlı olarak Genelkurmay Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAREM)’nde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde çalışmıştır. TAİ Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen 21.Yüzyıl Türkiye Enstitiüsü Yönetim Kurulu üyesi ve Ankara Politikalar Merkezi Başdanışmanıdır. Dış politika ve güvenlik konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda Yeniçağ Gazetesi yazarıdır.
Yurtiçinde ve yurtdışında Kara Havacılığı, Savunma Sanayii, Jeopolitik, Strateji, ve Güvenlik Politikaları konularında yayımlanmış çok sayıda röportaj, makale ve analizleri bulunmaktadır. Aynı konularda çeşitli sempozyum, panel, workshop ve konferanslara katılmış, tebliğler sunmuş, televizyon ve radyo programlarına iştirak etmiştir. Bu etkinliklerini devam ettirmektedir.

hulya_demirdirek1

Hülya DEMİRDİREK

Danışman -Toplumsal Cinsiyet, İSSİCEU – Uzman

Sosyal antropoloji master ve doktorasını beş yıl araştırma görevlisi olarak çalıştığı Oslo üniversitesi’nde tamamlayan Hülya Demirdirek, 1990-1992 de Bakü’de Azeri aydınları arasında, doktora tezi için ise Moldova Cumhuriyeti’nde Gagauzların ulus inşa etme ve otonom bölge oluşturma konusu üzerine uzun süreli alan çalışmaları yaptı. 2001-2011 yılları arasında Kanada’nın Alberta ve British Columbia eyaletlerinde iki üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan Demirdirek’in İngilizce yayınları daha çok toplumsal cinsiyet, etnisite ve milliyetçilik, vatandaşlık, post-sosyalist sosyo-ekonomik dönüşümler ile kısa süreli göçmen emeği konularında. 2012’de Türkiye’ye dönüşünden sonra TEPAV’da toplumsal cinsiyet ağırlıklı çalışmalar yaptı. APS’de “İntra-and Inter-Societal Sources of Instability in the Cauçasus and EU Opportunities to Respond” projesinde araştırmacı ve analist olarak çalışmakta olan Dr.Demirdirek Türkiye’de toplumsal cinsiyet konusundaki çeşitli projelerde de danışmanlık yapmaktadır.

umit_alperen1

Ümit Alperen

Doğu Asya Uzmanı

Dr. ümit Alperen, lisans eğitimini Gazi üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 2006 yılında, yüksek lisans eğitimini Şanghay Fudan üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde yazdığı “Harmonious World: Hu Jintao Doçtrine and Chinese Foreign Policy” başlıklı teziyle 2010 yılında tamamlamıştır. 2014 yılında bir yıl süreyle Peking ünviersitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Halen akademisyen olarak çalışmakta olduğu Süleyman Demirel üniversitesi’nden de “çin Dış Politikasında İran” başlıklı doktora tezi ile 2016 yılında doktor ünvanını almıştır. Dr. ümit Alperen araştırmalarını çin Dış Politikası, çin İç Politikası, Doğu Asya, çin-İran İlişkileri, çin-Ortadoğu İlişkileri üzerine yoğunlaştırmaktadır.

orhan-gafarli1

Orhan GAFARLI

Risk Analiz Uzmanı

Orhan Gafarlı, yüksek lisans eğitimini İlia Devlet üniversitesi Kafkasya Araştırmaları Uluslararası Okulu (İŞCS) Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Stratejik araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak çeşitli eğitim programlarına katılan Gafarlı, 2012-2014 yılları arasında Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (BİLGESAM) Avrasya üzerine araştırmacı olarak çalışmıştır. Gafarlı’nın 2015 yılında “Avrasya çıkmazı: Yeni Büyük Oyunu Kim Kazanacak?” başlıklı NOBEL Akademik Yayıncılık tarafından kitabı yayınlamıştır. Orhan Gafarlı h&acırç;lihazırda Ankara üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora adayıdır. Moskova merkezli Foreign Policy Russian yönetiminde yer alan Gafarlı ayrıca The Jamestown Foundation analisti ve Birleşik Arap Emirliği merkezli Aldebaran Danışmanlık Şirketinin dış politika uzmanıdır.

huseyin_karakus1

Hüseyin KARAKUŞ

Eğitim Koordinatörü – Program Koordinatörü

Dicle üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden matematik öğretmeni olarak mezun oldu. TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü)’den kamu yönetimi yüksek lisansı diplomasi aldı. Kamu yönetimi uzmanı oldu. İnönü üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamladı. Devlet Lisan Okulu’nda İngilizce dil eğitimi aldı. 1987’de Adıyaman Gölbaşı S.S. Kız Meslek Lisesi’nde ve 1993’de Ankara Dikmen Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak, 1993-1998 yılları arasında milletvekili danışmanı olarak görev yaptı. 1998’de Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atandı. APK Uzmanlığı, Eğitim Uzmanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Din öğretimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2001’de İzmit Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ)’de yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halen APM (Ankara Politikalar Merkezi) eğitim koordinatörüdür. Stratejik Analiz, Güç Denklemi çerçevesinde Türkiye, 100 Soruda Köy Enstitüleri adlı kitapları ve çeşitli dergilerde yönetim, eğitim ve siyaset üzerinde makaleleri yayımlanmıştır.

mehmet_gunal_olcer1

Mehmet Günal ÖLÇER

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Koordinatörü

1950 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta, lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1967 yılında başladığı ODTÜ’nü 1973 yılında tamamladı, inşaat mühendisi oldu. Türkiye’de önemli projelerde mühendislik yaptı. 1983-1985 yıllarında Suudi Arabistan’da, 2000-2011 yıllarında Chicago, Sudan, Libya, Afganistan, Nijerya’da çok katlı prefabrik otoparklar, muhtelif köprüler, enerji santralları, hastahane inşaatları ve demiryolu rehabilitasyonu işlerini proje yöneticisi olarak tamamladı. 2013-2014 yıllarında Suudi Arabistan’da Teknoloji ve İş Geliştirmekten sorumlu koordinatör olarak çalıştı.
1973-1975 ve 2011-2013 yıllarında Eu ve DEU’de Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans çalışması yaptı ve tamamladı. 2013 yılında DEU Endüstri Mühendisliği bölümünde başladığı doktora çalışmasını halen sürdürmektedir. 1973 yılından beri evlidir, iki çocuğu ve iki torunu vardır.
İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilmektedir.
Prefabrikasyon, Proje Yönetimi, Proje Kaynak Planlaması, Veri Madenciliği ve Seçmen Davranışlarının Matematik Modellerle çözümlenmesi konuları uzmanlık ve özel ilgi alanına girmektedir. Hobisi bilgisayar programı yapmaktır. Bilimsel dergilerde yayınlanmış makalesi vardır.

mehmet_gunal_olcer2

Adnan AĞIR

İş ve Sosyal Güvenlik Araştırmalar Koordinatörü

1966 yılında Adıyaman Besni’de doğdu. Ankara Yenişehir Sağlık Meslek Lisesi, Kırıkkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ve Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdi. Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nde Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Programını bitirdi. Kamuda laboratuvar teknisyeni, sağlık eğitimcisi, öğretmen ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ankara Üniversitesi Çankırı Sağlık Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Hacılar Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde 18 yıl aktif futbol hakemliği yaptı. Süper Lig Yardımcı Hakemlik görevinden sonra Klasman Gözlemcisi ve Hakem Eğitimcisi olarak çalıştı.

İş sağlığı ve güvenliği külliyatı, hijyen eğitimi adlı kitapları bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında çalışmaktadır.