TÜRK – RUS İLİŞKİLERİNDE GELECEK PERSPEKTİFİ

APM (Ankara Politikalar Merkezi) ve RISS (Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü) uzun yıllardır birlikte yürüttükleri çalışmalarla Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadırlar. Buradan hareketle Türk-Rus ilişkilerinin en gergin olduğu dönemde bile birlikte çalışmayı sürdürmeye devam etmiş ve 3 Haziran 2016’da Moskova’da çalıştay düzenlenmiştir. Toplantı sonucunda Türk-Rus ilişkilerinin onarılması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’e krizden çıkış yolları sunulmuştur.

APM ve RISS arasındaki işbirliğinin devamı olarak 31 Ekim 2016, Pazartesi günü saat 10.00-12.00 arasında Swissotel (Beşiktaş-İstanbul) Geneve Toplantı Salonu’nda “Rus- Türk İlişkilerinde Gelecek Perspektifi” başlıklı bir toplantı düzenlenecektir.

RISS (RUSYA STRATEJİK ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ)

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından kurulan bilimsel araştırma ve  analiz merkezidir. RISS’nin en önemli amacı, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı idaresine, Federasyon Soveti ile Devet Duması’na, Güvenlik Kurulu’na, Hükümet’e, bakanlık ve diğer devlet kurumlarına bilgi sağlamaktır. RISS, Rusya millî güvenliği sağlamaya yönelik meseleler ile ilgilenmekte, Rusya’nın başka ülkelerle münasebetlerini irdelemekte, bölgesel  ve küresel seviyede gerçekleşen siyasî ve sosyo-ekonomik süreçleri analiz edip öngörülerde bulunmaktadır.

APM (ANKARA POLİTİKALAR MERKEZİ)

APM, siyasi partilerden ve çıkar gruplarından bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Veri odaklı analitik çalışmalarıyla stratejik açılımları ve toplumsal değişimleri inceler, farklı karar seçenekleri oluşturur, çözüm üretmenine destek olur. Sivil toplum düzeyindeki tartışmalara katkıda bulunur ve politika oluşturulmasına katılımcılığın gelişmesinde destek olmayı hedefler. Başkanı Emekli Büyükelçi Ünal Çevköz’dür. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kanbolat, Yönetim Kurulu Üyeleri, Arslan Kaya, Osman Zühtü Göksel, Hasan Ali Karasar ve Seval Kök’tür.

 

 

TÜRK – RUS İLİŞKİLERİNDE GELECEK PERSPEKTİFİ

31 Ekim 2016, Pazartesi,  10.00 – 12.00 Swissotel, İstanbul

 

 

Açılış Konuşmaları                                                                                                                     

Hasan Kanbolat, APM Yönetim Kurulu Başkanı

Barbaros Binicioğlu, APM İstanbul Temsilcisi

 

Türk-Rus İlişkilerinin Gelecek Perspektifinin Genel Değerlendirmesi                                  

Ünal Çeviköz, APM Başkanı, E. Büyükelçi

Prof. Dr. Nazım Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü, Başbakan Eski Yardımcısı

Leonid Reşetnikov, RISS Başkanı

Dr. Oleg Lebedev, Rusya Devlet Duması 5. ve 6. Dönem Milletvekili Nikolay Troşin, RISS Ekonomik Araştırmalar Merkezi Baş Uzmanı Dr. İrina Svistunova, RISS Orta Doğu Dairesi Baş Uzmanı

Rafael Enikeev, RISS Orta Doğu Dairesi Uzmanı

Evgeniya Voloskova, RİSS Protokol Dairesi